Ремонт на щрангове Дружба

Ремонт на щрангове се налага във всички стари сгради заради стареенето и корозията на тръбите, с времето металните тръби корозират, запушват се и диаметърът им се стеснява, което води до намален дебит, влошаване питейните качества на водата и чести аварии. Ако вашите щрангове са стари или има теч време е да ги подмените с нови. Ние предлагаме цялостна подмяна и ремонт. Тел: 0888 999 779 – ДЕНОНОЩНО!

Старата канализация също се нуждае от ремонт поради амортизация, разместване, пропадане или счупване. Ние предлагаме смяна на старите каменинови, метални или друг вид тръби с нови PVC тръби.