Ремонт на щрангове

 Ремонтът на тръби се налага във всички стари сгради поради корозията на стоманените тръби, поради което металните тръби се корозират, запушват се и диаметърът им се стеснява, което води до намален дебит, влошаване на водните качества на водата и често срещани аварии. Вашите и майстори Ако щрангове СА стари ИЛИ ИМА теч услуги Време Е Да ГИ подмените с нови. Ние предлагаме цялостна подмяна и ремонт.

Старата канализация също се нуждае от ремонт поради амортизация, разместване, разпадане или разкъсване. Ние предлагаме смяна на стари каменни, метални или други видове тръби с нови  PVC тръби.

тръбизаместена канализация-2